Dạng bài IELTS Writing Task 2 luôn khiến các sỹ tử phải vò đầu bứt tai. Đây là phần chiếm trọng số điểm cao hơn, trong khi đó bạn phải nêu lên quan điểm, lập luận một cách chặt chẽ về các vấn đề xã hội. Ngoài kiến thức từ vựng và ngữ pháp, bạn còn cần phải triển khai ideas theo cấu trúc từng đoạn sao cho thật logic và thuyết phục được giám khảo. Sau đây, iHE tặng bạn mẫu Template chuẩn nhất cho các dạng bài IELTS Writing Task 2.

1. Cấu trúc của hai dạng bài Writing Task 2 cơ bản

Bài IELTS Writing Task 2 thường được chia thành 2 dạng: One-sided questions và Two-sided questions. Mỗi dạng đều bao gồm 3 phần: Introduction, Body, và Conclusion. Tuy nhiên, cấu trúc của mỗi phần sẽ có sự khác nhau.

2. Cấu trúc mẫu phần Introduction

Bài mẫu của Ielts Writing task 2 phần Introduction thường bao gồm khoảng 3 câu. Trong đó, có một câu “hook” giới thiệu chủ đề của bài essay. Một câu “paraphrasing” nhằm diễn đạt lại câu hỏi theo cách riêng của bạn. Câu “thesis” trong đoạn mở đầu để nêu lên quan điểm của thí sinh.

Template cho câu “hook”

 • It is often said that [paraphrased issues].
 • It is universally | commonly | widely accepted | believed that [paraphrased issues].
 • People are divided in their opinion regarding [paraphrased issues].
 • Whether ……………. or …………….. is a controversial issue.

Cách viết câu “paraphrasing

Many old buildings protected by law are part of a nation’s history.

Use synonyms

 • A lot of ancient buildings are relics of the past and should be preserved.

Change the part of speech of the words (noun ⇆ verb ⇆ adjective ⇆ adverbs ⇆ phrase)

 • The legal protection of old buildings …

Restructure: active ⇆ passive

 • It is widely believed that government protects the old buildings for its historical value.

Template cho câu “thesis”

Language for stating the thesis in one-sided essay

This essayabsolutely
totally
partially
partly
agrees that …[chosen side] … for several reasons.
disagrees that …[chosen side] … for several reasons.

Language for stating the thesis in two-sided essay

 Both sides | aspects | features | angels of thephenomenon
controversy
occurrence
will bediscussed
weighed up
deliberated
in this essay.

3. Cấu trúc mẫu phần Body

Topic sentence

There are a number of 
… could be considered another
One of the [adj] 
Another [adj] 
advantage(s) | disadvantage(s) 
positive | negative effect(s)
cause(s) | reason(s) 
solution(s) | measure(s) | answer(s)
of …
of … on …
of …
for …
is that

Supporting sentences

 • In other words, this could be explained that …
 • To be more precise, … could be considered a practical example for …
 • Particularly, … is an obvious illustration for
 • For example, … | For instance, …

Discourse markers

Firstly, … | First of all |  … First and foremost, …
Secondly, … Another obvious | noteworthy | substantial point is that …
In addition, …
Furthermore, …
Moving onto the subsequent feature of this is that …
Moreover, …
While ….
In the meanwhile, …
Nevertheless, …
… by contrast / in contrast …
As a result, …
Consequently, …

4. Cấu trúc mẫu phần Conclusion

Concluding phrase

 • In conclusion, … In summary, … In short, …
 • Taking everything into account, …
 • In general, it can be said that …

Thesis Restatement

For One-sided essay

This essay has proven that isabsolutely
totally
partially
partly
havingpositive
negative
effect on …
consequences on …
I amabsolutely
totally
partially
partly
convinced that … is havingpositive
negative
effect on
consequences on …

For Two-sided essay

I am strongly convinced that … is having bothbenefits and drawbacks on …
advantages and disadvantages on …

Final statement

 • Therefore, …[1st solution or recommendation]… and …[2nd solution or recommendation]… are supposed to be the most effective and feasible solutions for solving this issue.
 • Consequently, I strongly believe that …[paraphrased issue phrase]… could be handled by …[1st solution or recommendation]… and …[2nd solution or recommendation].
 • Finally, it is highly recommended that people should …[1st solution or recommendation]… and …[2nd solution or recommendation]… to resolve the …[paraphrased issue phrase].

Download file pdf:

Trên đây là cẫu trúc mẫu cho các dạng bài IELTS Writing Task 2 chuẩn nhất. Chúc các bạn ôn luyện tốt và đạt band điểm như ý nhé.

Hãy thường xuyên theo dõi website/fanpage của iHeartEnglish để cập nhật các thông tin hay và bổ ích về Tiếng Anh nhé.

Tìm hiểu thêm các khóa học IELTS Fast Track – Chương trình luyện thi IELTS Nhanh và Hiệu quả nhất từ iHeartEnglish 

—————————————————

Trung tâm Tiếng Anh iHeartEnglish (iHE)

Hotline: 0906 714 140

Địa chỉ: 305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

IELTS 5.0 trong 80 giờ | IELTS 6.5 trong 140 giờ | Tiếng Anh ngành nghề |Khóa Tiếng Anh Chuẩn kỹ năng cho học sinh Phổ thông