Giới thiệu

iHeart English (iHE)

iHE là thương hiệu đào tạo Tiếng Anh bằng phương pháp giáo dục cá thể hóa, là giải pháp cấp tốc cho các vấn đề Tiếng Anh mà bạn đang gặp phải. Đến với iHE, mỗi học viên sẽ nhận được sự giúp đỡ với các chuyên gia hàng đầu để xây dựng cho mình một lộ trình hoàn toàn riêng biệt nhằm giải quyết vấn đề Tiếng Anh mà mình đang gặp phải, bao gồm cả những vấn đề ngắn hạn (có thể giải quyết trong vài lần liên hệ) và dài hạn (cần một khoảng thời gian liên hệ nhất định)

iHE Community

iHE giúp đỡ bạn trong đa dạng các lĩnh vực, vấn đề gặp phải
Tốc độ phản hồi thông tin nhanh chóng
Số lượng người dùng giải quyết được vấn đề sau khi liên hệ iHE
Ai cũng có thể là đối tượng nhận sự giúp đỡ từ iHE

Hiệu quả của Personalized Education

Tốc Độ Tiếp Thu
Khả Năng Ghi Nhớ
Kiến Thức Không Dùng Đến
Phản Hồi Sau Khóa Học

Giáo Dục Cá Thể Hóa

Giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) là phương pháp giảng dạy dựa trên chính nền tảng đang có của từng học viên. Với phương pháp đào tạo này, học viên sẽ có thể bỏ qua tất cả những kiến thức mà mình cảm thấy không cần dùng đến, thay vào đó chỉ tập trung vào giải quyết và phát triển nhu cầu, mục tiêu đặt ra ban đầu theo từng cấp độ. Điều này giúp cho học viên học nhanh hơn, nhớ lâu hơn.

0
Specialists
0
Happy Clients
0
Successful Cases