Giới thiệu

[ultimate_heading main_heading=”iHeart English (iHE)” alignment=”left” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:32px;” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;”][/ultimate_heading]
iHE là thương hiệu đào tạo Tiếng Anh bằng phương pháp giáo dục cá thể hóa, là giải pháp cấp tốc cho các vấn đề Tiếng Anh mà bạn đang gặp phải. Đến với iHE, mỗi học viên sẽ nhận được sự giúp đỡ với các chuyên gia hàng đầu để xây dựng cho mình một lộ trình hoàn toàn riêng biệt nhằm giải quyết vấn đề Tiếng Anh mà mình đang gặp phải, bao gồm cả những vấn đề ngắn hạn (có thể giải quyết trong vài lần liên hệ) và dài hạn (cần một khoảng thời gian liên hệ nhất định)
[ultimate_heading main_heading=”iHE Community” alignment=”left” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:32px;” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22iHE%20gi%C3%BAp%20%C4%91%E1%BB%A1%20b%E1%BA%A1n%20trong%20%C4%91a%20d%E1%BA%A1ng%20c%C3%A1c%20l%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c%2C%20v%E1%BA%A5n%20%C4%91%E1%BB%81%20g%E1%BA%B7p%20ph%E1%BA%A3i%22%2C%22value%22%3A%2299%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22T%E1%BB%91c%20%C4%91%E1%BB%99%20ph%E1%BA%A3n%20h%E1%BB%93i%20th%C3%B4ng%20tin%20nhanh%20ch%C3%B3ng%22%2C%22value%22%3A%2280%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22S%E1%BB%91%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%C3%B9ng%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20v%E1%BA%A5n%20%C4%91%E1%BB%81%20sau%20khi%20li%C3%AAn%20h%E1%BB%87%20iHE%22%2C%22value%22%3A%22100%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Ai%20c%C5%A9ng%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20l%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%91i%20t%C6%B0%E1%BB%A3ng%20nh%E1%BA%ADn%20s%E1%BB%B1%20gi%C3%BAp%20%C4%91%E1%BB%A1%20t%E1%BB%AB%20iHE%22%2C%22value%22%3A%22100%22%7D%5D” options=”striped,animated” caption_pos=”top”]
[ultimate_heading main_heading=”Hiệu quả của Personalized Education” alignment=”left” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:32px;” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;”][/ultimate_heading][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22T%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BB%99%20Ti%E1%BA%BFp%20Thu%22%2C%22value%22%3A%22100%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Kh%E1%BA%A3%20N%C4%83ng%20Ghi%20Nh%E1%BB%9B%22%2C%22value%22%3A%22100%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Ki%E1%BA%BFn%20Th%E1%BB%A9c%20Kh%C3%B4ng%20D%C3%B9ng%20%C4%90%E1%BA%BFn%22%2C%22value%22%3A%2210%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Ph%E1%BA%A3n%20H%E1%BB%93i%20Sau%20Kh%C3%B3a%20H%E1%BB%8Dc%22%2C%22value%22%3A%2285%22%7D%5D” options=”striped,animated” caption_pos=”top”]
[ultimate_heading main_heading=”Giáo Dục Cá Thể Hóa” alignment=”left” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:32px;” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;”][/ultimate_heading]
Giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) là phương pháp giảng dạy dựa trên chính nền tảng đang có của từng học viên. Với phương pháp đào tạo này, học viên sẽ có thể bỏ qua tất cả những kiến thức mà mình cảm thấy không cần dùng đến, thay vào đó chỉ tập trung vào giải quyết và phát triển nhu cầu, mục tiêu đặt ra ban đầu theo từng cấp độ. Điều này giúp cho học viên học nhanh hơn, nhớ lâu hơn.
[stat_counter icon=”icomoon-icomoonfree-16×16-users” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_position=”left” counter_title=”Specialists” counter_value=”16″ speed=”3″ el_class=”accent-icon-bg” title_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ desc_font_style=”font-weight:700;” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” desc_font_color=”#ffffff” css_stat_counter=”.vc_custom_1498803802778{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” desc_font_size=”desktop:70px;” desc_font_line_height=”desktop:70px;”]
[stat_counter icon=”icomoon-icomoonfree-16×16-user-tie” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_position=”left” counter_title=”Happy Clients” counter_value=”120″ speed=”3″ el_class=”accent-icon-bg” title_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ desc_font_style=”font-weight:700;” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” desc_font_color=”#ffffff” css_stat_counter=”.vc_custom_1498803807766{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” desc_font_size=”desktop:70px;” desc_font_line_height=”desktop:70px;”]
[stat_counter icon=”icomoon-icomoonfree-16×16-briefcase” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_position=”left” counter_title=”Successful Cases” counter_value=”315″ speed=”3″ el_class=”accent-icon-bg” title_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ desc_font_style=”font-weight:700;” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” desc_font_color=”#ffffff” css_stat_counter=”.vc_custom_1498803814809{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” desc_font_size=”desktop:70px;” desc_font_line_height=”desktop:70px;”]

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com