Bài kiểm tra Tiếng Anh du học

73 Likes comments off

(iHE) – Tiếng Anh để đi du học có thật sự đơn giản như bạn vẫn nghĩ? Cùng iHE khám phá ngay bằng bài kiểm tra được thiết kế dành riêng cho bạn dưới đây, để xem thử Tiếng Anh của bạn có đủ sử dụng cho việc học tập và sinh sống tại nước ngoài không nhé!

*Lưu ý: Bạn sẽ không thể thay đổi đáp án của câu trả lời trước đó sau khi đã bấm "Next". Vì vậy xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn câu trả lời cuối cùng của mình.

You cannot change your answers of the previous questions after pressing the "Next" button. So please think carefully before choosing your best answers.

1. Could I please see your __________ before you get on the airplane? – Bạn có thể cho tôi xem _______ trước khi bạn lên máy bay không?


 

 

You might like

hoangdao

About the Author: hoangdao