Paraphrase – Kỹ năng không thể thiếu khi thi IELTs

87 Likes comments off

(iHE) – “Paraphrase có thể hiểu 1 cách đơn giản là viết lại, diễn đạt lại  1 nội dung nào đó bằng một cách khác mà không làm thay đổi nghĩa của câu gốc. Một cách diễn giải là sự phân chia lại ý nghĩa của văn bản hoặc đoạn văn sử dụng các từ khác. Bản thân thuật ngữ này có nguồn gốc từ paraphrasis trong tiếng Latin từ tiếng Hy Lạp πααι, có nghĩa là “cách thức biểu đạt bổ sung”. Hành động diễn giải cũng được gọi là paraphrasis.” Và đây cũng chính là một kỹ năng cực kỳ quan trọng nếu như không muốn nói là bắt buộc phải biết khi tham gia thi IELTS…

>>Xem thêm: IELTs Listening và Speaking có thực sự khó như bạn vẫn nghĩ?

>>Xem thêm: Hướng dẫn mẹo để cải thiện điểm số phần thi IELTs Writing

> >Xem thêm: Hướng dẫn mẹo để cải thiện điểm số phần thi IELTs Reading

CÁC PHƯƠNG PHÁP PARAPHRASE TRONG IELTS
Paraphrase là kỹ năng cần có trong cả 4 phần thi IELTS: IELTs Listening và IELTs Reading yêu cầu khả năng phát hiện các dạng paraphrase ẩn trong bài; IELTs Writing và IELTs Speaking yêu cầu khả năng paraphrase để đa dạng hóa cách diễn đạt về một chủ đề nhất định.
Part 1 Synonyms (từ đồng nghĩa)
Đây là dạng paraphrase cơ bản. Để nắm được phương pháp này, trong phần thi Listening và Reading, bạn cần biết nhiều từ vựng, trong khi ở phần Writing và Speaking bạn cần chọn từ đồng nghĩa thích hợp, tránh những lỗi sau:
– Dùng từ thay thế không sát nghĩa.
Example: Japan’s population is ageing, which means the number of elderly people in this country is increasing
Từ nên dùng: senior citizens, elders
Từ không nên dùng: adults, grown ups
Adults và grown ups dùng để chỉ tất cả những người từ 18 tuổi trở lên, trong khi ý chính của câu trên nói về độ tuổi từ 60 trở lên, vì vậy cách paraphrase này sẽ không chính xác.
– Dùng từ không đủ trang trọng
Example: Mobile phone has become the item that everyone should possess.
Từ nên dùng: device, possession
Từ không nên dùng: stuff
Stuff là từ ngữ thông dụng trong văn nói hàng ngày nên sẽ không phù hợp với tính chất nghiêm túc của bài thi IELTS, dù là trong phần Writing hay Speaking.

Part 2 Thay đổi cấu trúc câu
Kỹ thuật paraphrase này sẽ thiên về sử dụng ngữ pháp. Việc sử dụng nhiều dạng ngữ pháp khác nhau sẽ giúp bạn ghi điểm, tuy nhiên bạn cần nắm vững các quy tắc sau:
– Word order (Sắp xếp từ)
Example: Consequences of overpopulation include pollution, famine and crime
=>Pollution, famine and crime are consequences of overpopulation
– Chuyển từ chủ động sang bị động và ngược lại (active/passive voice)
Example: People have exploit natural resources for industrial purposes
=>Natural resources have been exploited for industrial purposes
– Not only… but also
Example: Both children and adults can be the victims of cyber bullying
=>Not only children, but adults can also be the victims of cyber bullying
– Thêm trạng ngữ (adverbial phrase)
Example: Culture shock and homesick are some of the problems that students should consider before going abroad to study
=>There are several issues to be considered before going study abroad, including culture shock and homesick
– Mệnh đề quan hệ (relative clause)
Example: One of the reasons behind the popularity of You Tube is that it allows users to create and upload videos without any cost.
=>You Tube allows users to create and upload videos without any cost, which is one of the reasons behind the chanel’s popularity (to be continued)

Part 3 Thay đổi dạng từ (word form)
Một lưu ý quan trọng khi học tiếng Anh nói chung và luyện thi IELTS nói riêng, đó là bạn cần học các dạng family word, tức là các danh từ, động từ, tính từ và trạng từ cùng xoay quanh một chủ đề.
Example: The Internet greatly contributes to the global spread of information
=>The contribution of the Internet to the global spread of information is significant.

You might like

hoangdao

About the Author: hoangdao