Nâng cấp Reading và Writing bằng các tài liệu song ngữ Anh – Việt

(iHE) – Đọc báo, đọc các tài liệu bằng Tiếng Anh là một trong những cách hiệu quả nhất để nâng cấp trình độ Reading (kỹ năng đọc Tiếng Anh) và Writing (kỹ năng viết Tiếng Anh). Tuy nhiên đôi khi nó khá khó khăn với những bạn đang ở mức độ cơ bản. Vì vậy những tài liệu đã được biên soạn và dịch lại dưới dạng song ngữ Anh – Việt sẽ là giải pháp tốt nhất cho các bạn lúc này

Nguồn: Sưu tầm Internet