Hướng dẫn mẹo để cải thiện điểm số phần thi IELTs Reading

84 Likes 1 Comment

(iHE) – Mỗi người sẽ có các điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Có bạn thì rất tốt trong phần nghe và nói, nhưng đọc và viết thì lại còn nhiều thiếu sót, ngược lại có những bạn kỹ năng viết rất tốt rồi nhưng lại chẳng có chút tự tin nào khi thi nghe và nói. Hoặc có những bạn chẳng giỏi kỹ năng nào, thì cũng chẳng sao vì không phải ai cũng bắt buộc phải có chứng chỉ IELTs. Tuy nhiên, với những bạn nào đang cần hoặc chuẩn bị tham gia kỳ thi IELTs, thì dưới đây là một số lời khuyên sẽ có ích dành cho các bạn, đặc biệt là trong phần thi Reading…

IELTS READING STRATEGY – Thứ tự đề xuất trả lời các dạng câu hỏi:
1. Sentence/Summary completion (using words from the passage)
2. Short Answer (using words from the passage)
3. Graph/Diagram/Table/Flow chart completion (using words from the passage)
Đây là các dạng câu hỏi không quá dài và khó nếu như bạn có kỹ năng xác định từ khóa và paraphrase tốt. Thường các đáp án của dạng này sẽ nằm tập trung tại một đoạn và rất dễ để lần ra thứ tự của chúng
4. Sentence/Summary completion (selecting words from a given list)
Dạng bài này, so với dạng 1, sẽ đòi hỏi nhiều hơn khả năng tìm từ đồng nghĩa, đọc hiểu paraphrase và nắm ý tưởng diễn đạt trong bài
5. Matching paragraph headings
Trả lời các câu hỏi dạng này sẽ giúp bạn có hiểu biết tổng quan về nội dung từng đoạn trong bài, từ đó bạn sẽ dễ dàng xác định thông tin cho các câu hỏi tiếp theo. Mẹo để làm dạng này là bạn nên tập trung vào câu đầu tiên (câu chủ đề) và câu cuối cùng (câu kết luận) của từng đoạn.
6. Matching information to paragraphs
Sau khi làm dạng matching headings, bạn sẽ có thêm thông tin về bài đọc để làm tiếp dạng này. Lưu ý rằng ở loại câu hỏi này bạn phải tìm thông tin ở nhiều câu khác trong đoạn vì các đáp án được đưa ra có thể nằm ở bất cứ câu nào. Sẽ có những đoạn không chứa đáp án nào và những đoạn chứa nhiều đáp án
7. Information classification
8. Multiple choice
9. Matching sentence endings
Bạn có thể vận dụng hiểu biết về nội dung của từng đoạn trong bài sau khi làm các câu hỏi về paragraphs để xác định vị trí đáp án của dạng câu hỏi này
10. True, false, not given/Yes, no, not given
Dạng câu hỏi này thiên về xác định sự xuất hiện của thông tin trong bài và lập luận về tính khẳng định/phủ định của thông tin đó, nên hãy để dành đến cuối bài, khi bạn đã thu thập được nhiều mảng nội dung thông qua các câu hỏi trước
11. Choosing a title for the passage
Thông thường, dạng câu này sẽ là câu hỏi kết thúc bài đọc của bạn. Sau khi đã hoàn thành các câu hỏi trên, bạn sẽ có đủ thông tin và nắm được ý chính của bài, điều đó sẽ giúp bạn lựa chọn được tiêu đề thể hiện được nội dung tổng quát của bài

You might like

hoangdao

About the Author: hoangdao