Giới thiệu một số công cụ Online hỗ trợ cho bạn tự học Tiếng Anh

(iHE) – Kỹ năng tự học là một kỹ năng rất ít người sở hữu vì sự đòi hỏi tính kiên trì, chịu khó, và nghiêm khắc với bản thân. Và dù bạn có kỹ năng tự học, thì phương pháp học cũng là hết sức quan trọng để bạn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn. Dưới đây là một số công cụ iHE tổng hợp lại và giới thiệu cho các bạn, các bạn có thể sử dụng để tự học Tiếng Anh (từ vựng, đọc, viết, hay luyện thi IELTs, SAT, GRE,…)

Commonlit.org

Nguồn đọc, xuất phát điểm từ đây. Tổng hợp các bài đọc non-fiction cho học sinh từ cấp 1 trở đi. Từ vựng cần học nhặt ra từ đây.

Từ điển collocations, mở rộng và chính xác hoá dùng từ vựng theo cặp, cụm.

Kiểm tra collocations, tra cứu văn phong viết

www.teachingenglish.org.uk/article/word-family-framework

Kiểm tra xem từ vựng cụ thể được chấm điểm theo thang CEFR ở cấp độ nào.

Học từ theo nhóm.

Tra cứu dạng bài “Viết lại dạng đúng của từ”.

Snappywords.com 

Mở rộng kiến thức xung quanh từ vựng một cách trực quan. Hệ thống hoá nhóm từ đồng nghĩa cho kỹ năng Paraphrasing.

Giống teachingenglish.org.uk, tốt hơn nhưng mất phí mua tài khoản.

Wordsinasentence.com

Tra từ trong bối cảnh cả câu có context cụ thể để nắm được connotations và pragmatic.

Tra nguồn gốc, lịch sử hình thành của từ vựng (mỗi từ vựng đều có một câu chuyện lịch sử)

Từ điển ngược, gõ định nghĩa muốn diễn đạt để tìm từ.

https://acapela-box.com/AcaBox/index.php

Text to speech engine: Tập nghe, nói các dạng accents khác nhau.