Bài kiểm tra Tiếng Anh ứng tuyển việc làm

(iHE) – Trong bối cảnh mà gần như 90% các bài tuyển dụng đều có thêm 1 dòng “Có khả năng Tiếng Anh là một lợi thế” thì tại sao bạn lại không chọn Tiếng…

79 Likes comments off