Bài kiểm tra Tiếng Anh du lịch

(iHE) – Hiện nay, có rất nhiều đơn vị cung cấp các dịch vụ du lịch trọn gói tại khắp nơi trên Thế Giới, họ sẽ sắp xếp và hướng dẫn cho bạn từ a…

78 Likes comments off

Bài kiểm tra Tiếng Anh ứng tuyển việc làm

(iHE) – Trong bối cảnh mà gần như 90% các bài tuyển dụng đều có thêm 1 dòng “Có khả năng Tiếng Anh là một lợi thế” thì tại sao bạn lại không chọn Tiếng…

79 Likes comments off