Bài kiểm tra Tiếng Anh ứng tuyển việc làm

79 Likes comments off

(iHE) – Trong bối cảnh mà gần như 90% các bài tuyển dụng đều có thêm 1 dòng “Có khả năng Tiếng Anh là một lợi thế” thì tại sao bạn lại không chọn Tiếng Anh là hướng ghi điểm mới của mình đối với nhà tuyển dụng?

Hãy cùng iHE thử xem, Tiếng Anh của bạn trong mắt nhà tuyển dụng như thế nào nhé!

*Lưu ý: Bạn sẽ không thể thay đổi đáp án của câu trả lời trước đó sau khi đã bấm "Next". Vì vậy xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn câu trả lời cuối cùng của mình.

You cannot change your answers of the previous questions after pressing the "Next" button. So please think carefully before choosing your best answers.

1. Hello. ______________ (Xin chào, bạn tên gì?)


 

 

You might like

hoangdao

About the Author: hoangdao