iHeartEnglish (iHE)
Logo Trung tâm Tiếng Anh iHeartEnglish (iHE)
Trung tâm Tiếng Anh iHeartEnglish (iHE)

iHE là thương hiệu đào tạo Tiếng Anh bằng phương pháp giáo dục cá thể hóa, là giải pháp cấp tốc cho các vấn đề Tiếng Anh mà mọi người đang gặp phải.

Đến với iHE, mỗi học viên sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực/ngành nghề mà mình đang theo học hoặc làm việc để xây dựng cho mình một lộ trình hoàn toàn riêng biệt, nhằm giải quyết vấn đề Tiếng Anh mà mình đang gặp phải, bao gồm cả những vấn đề ngắn hạn (có thể giải quyết trong vài lần liên hệ), hoặc trung hạn và dài hạn (cần một khoảng thời gian liên hệ nhất định).

Bằng phương pháp giáo dục cá thể hóa, với mỗi một nhu cầu hay vấn đề khác nhau của từng cá nhân khác nhau, iHE đều sẽ cung cấp một giải pháp riêng phù hợp nhất, để có thể thấy hiệu quả trong thời gian sớm nhất.

Giáo Dục Cá Thể Hóa

Giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) là phương pháp giảng dạy dựa trên chính nền tảng đang có của từng học viên. Với phương pháp đào tạo này, học viên sẽ có thể bỏ qua tất cả những kiến thức mà mình cảm thấy không cần dùng đến, thay vào đó chỉ tập trung vào giải quyết và phát triển nhu cầu, mục tiêu đặt ra ban đầu theo từng cấp độ. Điều này giúp cho học viên học nhanh hơn, nhớ lâu hơn.